A zase to SLUNCE

A ZASE TO SLUNCE...

Slunce není nikdo dost. ☀️☀️☀️
Zvlášť v takových zakaboněných časech, které jsou nyní…
Sluníčko se stále schovává a je to znát i na nás.

Dnes jsme vstali a energii jsme marně hledali po všech možných zákoutích. No nic je třeba jednat… blíží se doba oběda… ´:-)
Sáhla jsem tedy po žluté svíci, konkrétně planetové svíci, aby vydržela na nějaký čas. Po chvilce se energie dostavila nejen mě, ale též dalším členům rodiny.
Přípravy na oběd i úklid se začal rýsovat rychlostí blesku. Chuť a síla se začíná vracet… 

Tato svíce mě volá již dlouho a to nejen z hlediska energetického, ale též kvůli vnitřním orgánům, které se s touto barvou pojí.
Též vůli a výdrž potřebuji posílit.  A to jak známo žlutá pomáhá… dodává vitalitu a víru, že dokážeme věci dotáhnout do konce, víra v to co děláme….  

Svičky Lumio slunce    Svíčky Lumio slunce